Vuilnisman met kliko's

Restafval is huishoudelijk afval dat niet meer gescheiden kan worden voor hergebruik of recycling. Voorbeelden zijn sigaretten, rubber en kurk. Afvalsoorten die u wel kunt scheiden, zoals gft, glas en oud papier, horen niet in het restafval thuis. 

Kliko

Hoe wordt het afval ingezameld?

Eengezinswoningen gebruiken de grijze minicontainer (kliko) voor de inzameling van hun restafval.

Woont u in een flat of appartement, dan kunt u voor uw restafval gebruik maken van een ondergrondse container. In de ondergrondse container voor restafval mag ook gft (om geuroverlast zo veel mogelijk te beperken). Houd er rekening mee dat u hier een persoonlijke pas voor nodig heeft.

Op enkele adressen wordt het restafval nog opgehaald in huisvuilzakken. Op de afvalkalender ziet u precies hoe en wanneer uw restafval ingezameld wordt.

Restafval in het kort

 • Restafval is afval dat niet verder gescheiden kan worden 
 • Gebruik de grijze minicontainer of ondergrondse container
 • Op de afvalkalender ziet u wanneer uw restafval ingezameld wordt

  

Kliko's van Cure

 

 

Wat gebeurt er met het afval?

Restafval is niet geschikt voor hergebruik. Het afval wordt daarom verbrand in grote ovens. Hiermee wordt energie (elektriciteit) en warmte opgewekt. Het product dat na verbranding overblijft, wordt bijvoorbeeld gebruikt als bouwmateriaal (bijv. wegfundering).

Veelgestelde vragen over restafval

Wat hoort er wel / niet bij het restafval?

Wel

 • Kattenbakkorrels (ook met het Eko keurmerk vanwege de ontlasting)
 • Ontlasting van honden en katten
 • Luiers (in Geldrop-Mierlo mogen deze ook in de speciale luiercontainers op de milieustraat)
 • In de ondergrondse container voor restafval mag ook GFT-afval (om geuroverlast zo veel mogelijk te voorkomen)
 • Sigaretten(as)
 • Maandverband
 • Rubber

 

Niet

Alles wat gescheiden wordt ingezameld zoals:

 • Papier en karton
 • Glas
 • Plastic of PMD
 • Textiel
 • Grof huishoudelijk afval
 • GFT-afval (huishoudens die gebruik maken van een ondergrondse container mogen GFT-afval wel bij het restafval doen)

Tip!

"Stop het restafval in afgesloten zakken voordat u het in de (ondergrondse) containers deponeert. Zo voorkomt u geuroverlast en houdt u de container schoon."

Wat hoort in welke bak?

Wil je precies weten waar je bepaald afval kwijt kunt? Ga dan naar de Afvalscheidingswijzer en voer het type afval in. Dan krijg je meteen te zien waar het afval thuis hoort.

Ga naar de Afvalscheidingswijzer