Deze website, www.cure-afvalbeheer.nl, voldoet aan de WCAG 2.0 richtlijnen, A status. Maandelijks wordt de website gecontroleerd en eventuele onjuistheden worden dan aangepast.

Ervaart u op dit moment een toegankelijkheidsprobleem op deze site? Neem dan contact met ons op.