Cure afvalbeheer is een samenwerkingsverband van de gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard op het gebied van afvalbeheer.

Zo’n 100 medewerkers zijn dagelijks in de weer om van ruim 135.000 huishoudens het afval in te zamelen.  

Cure Afvalbeheer leegt niet alleen de grijze en groene minicontainers en ondergrondse containers, maar zorgt ook voor de gescheiden inzameling van oud papier & karton, kunststoffen, grof huishoudelijk afval, glas en Klein Chemisch Afval (KCA). Tevens is zij verantwoordelijk voor het onderhoud en reparatie van de containers en Cure beheert de milieustraten in deze gemeenten.  


Onze missie

Door intensieve samenwerking met lokale overheden 
dragen wij bij aan een schone en afvalloze maatschappij.

Wij regisseren de huishoudelijke afvalketen op een
duurzame, innovatieve en concurrerende wijze met als doel
om dit afval te transformeren naar herbruikbare grondstoffen.

Hierbij staan klantgerichtheid en respect voor mens en milieu centraal!

Circulair logo recycling

Medewerker van de milieustraat wijst de weg

Werken bij Cure?

 

Op dit moment zijn we op zoek naar een Kraan/haakchauffeur.

Een open sollicitatie is ook altijd welkom! 

Vuilnisman haalt kliko's op

Samenwerkingen

Wij vinden het belangrijk om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de afvalmarkt en wisselen graag kennis uit met vakgenoten. Door samen te werken kom je tot betere en slimmere oplossingen en kunnen we schaalvoordeel behalen bij gezamenlijk inkoop van bijvoorbeeld zakken voor de plastic inzameling en gezamenlijk gebruik van communicatiematerialen. Mede hierom is Cure aangesloten bij de NVRD en Midwaste. 

Social return

Het leveren van kwaliteit en een duurzame bijdrage leveren aan de maatschappij vinden wij belangrijk. En dat geldt dus ook voor onze medewerkers. Niet alleen in het werk dat zij leveren, maar ook de omstandigheden waar binnen zij werken. Onze medewerkers beschikken over de juiste papieren voor hun werkzaamheden en we zorgen met elkaar voor een prettig werkklimaat. We hebben in ons aannamebeleid aandacht voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daartoe heeft Cure in 2015 het PSO Certificaat aangevraagd. 

Logo NVRD
Logo Midwaste
Logo PSO
Logo Weeelabex

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.

Midwaste is het collectief voor afvalmanagement. Een coöperatieve vereniging waarin de leden gezamenlijk koers bepalen, optrekken in projecten en kennis uitwisselen. 

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een landelijk meetinstrument én keurmerk dat de mate van socialer ondernemen objectief zichtbaar maakt. Cure heeft het PSO Certificaat Trede 3.

WEEELABEX geeft uniforme regels voor inzameling, opslag, transport, verwerking, recycling en hergebruik van e-waste, voorziet in controle op de naleving door onafhankelijke auditors en schrijft rapportage voor van verwerkte volumes en bereikte recyclingresultaten.