LET OP: Tijdelijk geen inzameling van grof restafval via Bigbags.

07 april 2021

LET OP: Tijdelijk geen inzameling van grof restafval via Bigbags.

In verband met de zomerstop worden er in de maand augustus geen inzamelroutes gedaan voor Bigbags.

Uitbreiding oplaadcapaciteit elektrische voertuigen

05 juli 2022

Bij Cure Afvalbeheer zijn we, als regionale expert en ketenpartner in het afvalmanagement, druk bezig met een transitie van ons wagenpark. Onze doelstelling is namelijk om vanaf 2030 uitsluitend nog emissie loze voertuigen in te zetten.

Afvalinzameling Hemelvaart en Pinksteren

16 mei 2022

Op Hemelvaartsdag donderdag 26 mei en Tweede Pinksterdag maandag 6 juni zamelen wij geen afval in. De milieustraten en onze klantenservice zijn op deze feestdagen ook gesloten.

Afvalinzameling Hemelvaart en Pinksteren

16 mei 2022

Op Hemelvaartsdag donderdag 26 mei en Tweede Pinksterdag maandag 6 juni zamelen wij geen afval in. De Milieustraat en onze klantenservice zijn op deze feestdagen ook gesloten.

Afvalinzameling Hemelvaart en Pinksteren

25 mei 2022

Op Hemelvaartsdag donderdag 26 mei en Tweede Pinksterdag maandag 6 juni zamelen wij geen afval in. De milieustraten en onze klantenservice zijn op deze feestdagen ook gesloten.