Klachtenformulier Cure

Klacht

Klachten
Cure Afvalbeheer streeft er naar klantgericht, zorgvuldig en efficient te werken. Toch kan er in de praktijk voorvallen dat u als inwoner van Eindhoven, Geldrop-Mierlo of Valkenswaard niet tevreden bent over de manier waarop wij ons werk uitvoeren. In deze situatie kunt u een klacht indienen bij Cure Afvalbeheer. Wij gebruiken uw input en feedback om onze werkwijze verder te optimaliseren.
Voorbeelden
een aantal voorbeelden waarover u een klacht kunt indienen bij Cure Afvalbeheer:
  • U bent onheus bejegend door een van onze medewerkers.
  • Er zijn concrete toezeggingen gedaan, die niet worden nagekomen.
  • U bent ontevreden over de geleverde dienst.