11 juli 2017

In week 27 heeft de NOS een artikel gepubliceerd waarin zij vermeldde dat afvalverwerkers niet langer plastic accepteren dat in een gewone grijze vuilniszak zit. Hoe zit dit in onze gemeenten (Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard). Om meteen maar de belangrijkste vraag te beantwoorden: mogen de lege plastic verpakkingen in ondoorzichtige zakken (zoals een grijze vuilniszak) worden aangeboden? In Geldrop-Mierlo mag dat niet (daar worden speciale zakken verstrekt). In Eindhoven en Valkenswaard mag dat wel.

 

Visuele check

Voordat de zakken met plastic verpakkingen de sorteerinstallatie ingaan, vindt er een ‘visuele check’ plaats. De complete vracht wordt bekeken en zakken waar restafval in zit, worden eruit gehaald. Deze zakken zijn zwaarder en hebben een andere vorm dan zakken waar plastic in zit. Het is dus niet zo dat alle grijze vuilniszakken in de plastic containers worden verbrand.

We willen bewoners er wel graag op attent maken dat restafval niet in de containers thuishoort, daar hebben we de grijze minicontainer (laagbouw) voor en de ondergrondse containers (hoogbouw). Wat hoor er dan wel in thuis? Lege plastic verpakkingen, zoals plastic tassen en brood- en snoepzakken, bekers van yoghurt en vla, plastic flessen, etc. De verpakkingen hoeven niet schoongespoeld te worden. Kijk hier voor meer informatie over plastic verpakkingsmateriaal.

 

Hoe worden de plastic verpakkingen ingezameld in onze gemeenten?

De gemeenten nemen de besluiten voor de manier waarop het afval wordt ingezameld en welke inzamelmiddelen daarbij worden geboden aan de bewoners.

Geldrop-Mierlo

In Geldrop-Mierlo worden lege plastic verpakkingen, samen met metaal en drankenkartons (PMD), huis-aan-huis ingezameld in speciale zakken . Deze zakken worden verstrekt door de gemeente.

Eindhoven en Valkenswaard

In Eindhoven en Valkenswaard worden lege plastic verpakkingen ingezameld via verzamelcontainers op centrale punten (vaak bij supermarkten). Bewoners verzamelen het afval thuis en brengen het weg in zakken naar de containers. Aan deze zakken worden geen eisen gesteld. Dat is ook de reden dat de gemeente geen zakken verstrekt, ook niet via supermarkten. 

 

Plastic flessen