21 juni 2018

Uit onderzoek blijkt dat er nog steeds glas in het restafval zit. In Eindhoven scoren we zelfs onder het landelijk gemiddelde. En dat is zonde, want glas is voor 100% te recyclen. Met het glas uit de glasbak wordt meteen weer nieuw glas gemaakt.

Kruisstraat

We willen graag de hoeveelheid glas in het restafval naar beneden brengen en gaan nu een proef doen in de Kruisstraat en omgeving (het gebied tussen de Boschdijk, Pastoor Petersstraat, Veldmaarschalk Montgomerylaan, Pastoriestraat en Kronehoefstraat). Hier staan veel flats en wonen relatief veel expats. We verwachten dat we in dit gebied, met extra communicatie naar de bewoners, de hoeveelheid glas in het restafval naar beneden kunnen brengen. 

Pilot

In week 26 (tussen 25 en 29 juni) ontvangen de bewoners in het proefgebied een brief en een glastas, waarmee we extra aandacht vragen voor het apart scheiden van glas. In het gebied zijn de zuilen van de ondergrondse containers in een nieuw jasje gestoken en er wordt een extra bovengrondse glascontainer geplaatst.

De pilot loopt tot eind van dit jaar en dan wordt er opnieuw onderzoek gedaan, om te kunnen bepalen of de extra acties effect hebben gehad. 

Lees meer over glas

Flyer glasinzameling