13 september 2017

Cure Afvalbeheer heeft kwaliteit, milieu en arbo op orde

Cure is voorgedragen voor de certificering van de volgende internationaal erkende normen:

• ISO9001:2015 (kwaliteitszorg);
• ISO14001:2015 (milieuzorg);
• OHSAS18001:2007 (Arbozorg).

Voor Cure is dit belangrijk omdat continuïteit, kwaliteit en zorg om zijn medewerkers en de omgeving centraal staat in de bedrijfsvoering. Uit de certificering blijkt dat Cure deze zaken goed op orde heeft.

Gecertificeerd managementsysteem

Om aan de normen van deze certificeringen te kunnen voldoen heeft Cure Afvalbeheer hiervoor een eigen managementsysteem opgezet. Hierdoor:

• Voert Cure op een consistente, structurele en effectieve manier haar beleid uit;
• Wordt er gewerkt aan concrete doelstellingen;
• Wordt een zo optimaal mogelijke kwaliteit van de dienstverlening nagestreefd;
• Ontziet Cure het milieu zo veel als mogelijk en verbeteren het waar mogelijk;
• Zijn de arbeidsomstandigheden (veiligheid, gezondheid en welzijn) van alle
werknemers zo optimaal en comfortabel mogelijk.

Doelstellingen aanscherpen

Doordat er wordt gewerkt met het gecertificeerde managementsysteem kan Cure haar prestaties continue verbeteren waarbij ze ook de continuïteit van de organisatie bewaken. Hoe? Cure stelt zichzelf doelstellingen op het gebied van kwaliteit (bijv. het verminderen van het aantal klachten), veiligheid (het verminderen van het aantal ongevallen), milieu (verlagen CO2 door inzet gasvoertuigen) en hier stuurt zij continue op. Elk jaar worden doelstellingen scherper gesteld waardoor de prestaties omhoog gaan en de impact op de leefomgeving wordt verbeterd.

Daarnaast leert Cure via het systeem van fouten en incidenten. Bij fouten en incidenten wordt gezocht naar oorzaken en die worden weg genomen of verkleind. Hierdoor neemt de kans op nieuwe fouten en incidenten af en wordt er continue gewerkt aan het verbeteren van de processen.

Logo ISO 9001:2015 Logo ISO 14001