30 maart 2018

Op 2e paasdag is er geen afval ingezameld. 

Cure Afvalbeheer compenseert deze feestdag door op een andere dag het afval in te zamelen. In Eindhoven en Geldrop-Mierlo wordt het oud papier niet ingehaald, deze routes komen te vervallen. Wordt uw afval normaal op een maandag ingezameld? Kijk dan op de afvalkalender wanneer u het afval aan kunt bieden. 

Afvalapp

U kunt ook de Cure Afvalapp downloaden. Dan krijgt u altijd een reminder wanneer u uw container buiten kunt zetten, ook als dit een inhaaldag betreft. Kijk hier voor meer informatie over de app. 

Op tijd aanbieden tijdens inhaaldagen

De inzamelvoertuigen rijden wellicht op een ander tijdstip door uw straat dan u gewend bent, dus zorg ervoor dat uw afval op tijd buiten staat (de inzamelvoertuigen rijden tussen 6.45 en 7.30 uur uit). Cure kan uw afval dan inzamelen zoals u gewend bent.

Narcissen