Afvalinzameling 2e Paasdag

10 april 2019

Op 2e paasdag wordt er geen afval ingezameld. Cure Afvalbeheer compenseert deze feestdag door op een andere dag het afval in te zamelen.

Inhaaldagen afvalinzameling NA de feestdag

27 mei 2016

Eind 2015 heeft Cure Afvalbeheer besloten om de inhaaldagen van de inzameling van het huishoudelijk afval te verplaatsen naar de zaterdag, ná de feestdag.